Project Description

INFO
CDC biannual Congress, biannual de CDC, Convergència Democràtica de Catalunya, at the Reus Palace of Congresses and conferences

PALCE
Reus

PEOPLE
2000 Pax

CLIENT
Convergència i Unió