Project Description

INFO
Congrés Internacional sobre l’habitatge. http://www.enhr2013.com/

LLOC
Tarragona

ASSISTENTS
500 assistents aprox.

CLIENT
URV – Universitat Rovira i Virgili